Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ευρωπαϊκή δραματολογία του 20ού αιώνα View file
ISBN: 978-618-228-048-5

Γεωργιάδη, Κ., Σεχοπούλου, Μ., & Παπανικολάου, Β. (2023). Ευρωπαϊκή δραματολογία του 20ού αιώνα [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-282

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη
  • Βάνια Παπανικολάου
  • Μαρία Σεχοπούλου
https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-282