Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι σπουδές του Γιώργου Πετρή στην École Pratique des Hautes Études την περίοδο 1967 – 1973 και η συμβολή τους στη μετεξέλιξη του από τεχνοκρίτη σε ιστορικό τέχνης

Λευτέρης Σπύρου, «Οι σπουδές του Γιώργου Πετρή στην École Pratique des Hautes Études την περίοδο 1967 – 1973 και η συμβολή τους στη μετεξέλιξη του από τεχνοκρίτη σε ιστορικό τέχνης», Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Έλληνες κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης στο Παρίσι, 1945 – 1975, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 10 Οκτωβρίου 2014 http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1628