Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εμπόριο και ναυτιλία κατά την Ελληνική Επανάσταση. Μια σύντομη ανασκόπηση

K. Γαλάνη, «Εμπόριο και ναυτιλία κατά την Ελληνική Επανάσταση. Μια σύντομη ανασκόπηση», Ναυτική Επιθεώρηση 614 (Δεκ. 2020-Φεβρ.2021) Ένθετο «1821- 2021:Διακόσια χρόνια από τον Ναυτικό Αγώνα της Επανάστασης»

  • Κατερίνα Γαλάνη