Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
We can become perfect Europeans and at the same time remain excellent Greeks’. Identity formation and the display of National Gallery’s permanent collection in Athens during the 1950s

Λευτέρης Σπύρου, «We can become perfect Europeans and at the same time remain excellent Greeks’. Identity formation and the display of National Gallery’s permanent collection in Athens during the 1950s», πρακτικά του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης (The 34th Congress of Art History, Beijing 2016: Terms. Session 6: Politics of Identity: Tradition and Origin), Πεκίνο, 15 - 20 Σεπτεμβρίου 2016 (υπό δημοσίευση).