Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Crimean port-cities: port-hinterland connections. The dynamics of change (19th – beginning of the 20th century)

Anna Sydorenko, “The Crimean port-cities: port-hinterland connections. The dynamics of change (19th – beginning of the 20th century)”, International Journal of Maritime History, 33/1, 668-89, August, 2021

  • Άννα Σιντορένκο