Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ελληνικοί ναυτότοποι στο μεταίχμιο

Alexandra Papadopoulou, «Ελληνικοί ναυτότοποι στο μεταίχμιο» [“Greek Maritime Centers in Transition”] Ιστορικά [Historica], vol. 67, 2018

  • Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου