Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenthth-Nineteenth Centuries

Gelina Harlaftis, Dimitris Dimitropoulos and David J. Starkey (eds), Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenthth-Nineteenth Centuries, Sylvia Ioannou Foundation, Athens.

  • Τζελίνα Χαρλαύτη