Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Sea and Nation-building: Between a privately-owned, privateering and merchant Fleet and a Revolutionary National Navy, 1821-1827

Gelina Harlaftis and Katerina Galani, “The Sea and Nation-building: Between a privately-owned, privateering and merchant Fleet and a Revolutionary National Navy, 1821-1827”, in P.Kitromilides (ed.), The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776-1848). Reappraisals and Comparisons, Routledge, London.

  • Τζελίνα Χαρλαύτη
  • Κατερίνα Γαλάνη