Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Privateering during the Greek War of Independence (1821-1829): Issues of Legitimacy, Organisation, and Economics of a War-Induced Practice

Gelina Harlaftis and Katerina Galani, “Privateering during the Greek War of Independence (1821-1829): Issues of Legitimacy, Organisation, and Economics of a War-Induced Practice”, in G. Harlaftis, Yanni Cartledge and Andrekos Varnava (eds.), New Perspectives on the Greek War of Independence: Myths, Realities, Legacies and Reflections, Palgrave.(forthcoming 2022)

  • Τζελίνα Χαρλαύτη
  • Κατερίνα Γαλάνη