Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Integrating multivariate (Geodetector) and bivariate (iv) statistics for hybrid landslide susceptibility modeling: A case of the vicinity of Pinios artificial lake, Ilia, Greece

Polykretis, C., Grillakis, M.G., Argyriou, A.V., Papadopoulos, N., Alexakis, D.D., (2021). Integrating multivariate (Geodetector) and bivariate (iv) statistics for hybrid landslide susceptibility modeling: A case of the vicinity of Pinios artificial lake, Ilia, Greece, Land, 10(9), 973

Considering all the above, the present study aimed to assess the LS and create a reliable map of a wetland in northwestern Peloponnese. Therefore, a hybrid LS modeling is proposed based on the integration of two different statistical models, the multivariate GeoDetector and bivariate IV

  • Νίκος Παπαδόπουλος
  • Νάσος Αργυρίου
  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.3390/land10090973