Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A Visit to the Our Stage Festival: Participation, Inclusion and Sharing at the Bόrgerbόhne Dresden

Ioulia Pipinia, “A Visit to the Our Stage Festival: Participation, Inclusion and Sharing at the Bόrgerbόhne Dresden,” The Historical Review/La Revue Historique 16 (2019): 35-53.

  • Ιουλία Πιπινιά