Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Περί του χρησιμωτάτου τούτου χώματος… ‘Ανακάλυψη’ και χρησιμοποίηση της θηραϊκής γης στη Μεσόγειο (τέλη 18ου αιώνα-αρχές 20ού αιώνα)

Λήδα Παπαστεφανάκη, «Περί του χρησιμωτάτου τούτου χώματος… ‘Ανακάλυψη’ και χρησιμοποίηση της θηραϊκής γης στη Μεσόγειο (τέλη 18ου αιώνα-αρχές 20ού αιώνα)», στο Dimitra Douskos, Alexandre Farnoux  & Iris Tzachili (eds.), Therasia II. Historicizing Prehistory The historical and epistemological context of the archaeological discovery on Therasia in 1866, Ecole Française d’ Athènes- University of Crete, Athens 2018, 95-120

  • Λήδα Παπαστεφανάκη