Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιntroduction. Des économies familiales adaptatives en temps de crise dans l’Europe méditerranéenne

Leda Papastefanaki and Manuela Martini, “Ιntroduction. Des économies familiales adaptatives en temps de crise dans l’Europe méditerranéenne”, The Historical Review/La Revue Historique XV (2018), 9-22

  • Λήδα Παπαστεφανάκη