Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Salaires, division sexuée du travail et hiérarchies sociales dans l'industrie textile grecque, 1912-1936

Leda Papastefanaki, “Salaires, division sexuée du travail et hiérarchies sociales dans l'industrie textile grecque, 1912-1936”, Cahiers Balkaniques 45 (2018), 101-120

  • Λήδα Παπαστεφανάκη