Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο στην Αθήνα στις αρχές του εικοστού αιώνα

Νίκος Ποταμιάνος, «Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο στην Αθήνα στις αρχές του εικοστού αιώνα», Τα Ιστορικά 67 (2018)

  • Νίκος Ποταμιάνος