Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αγορανομικός έλεγχος και ρύθμιση των αγορών ως ζητήματα παρέμβασης στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών 1912-1967

Νίκος Ποταμιάνος, «Αγορανομικός έλεγχος και ρύθμιση των αγορών ως ζητήματα παρέμβασης στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών 1912-1967», στο Δημήτρης Μπαχάρας (επιμ.), Πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2020, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 68-76

https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2020/10/ptyxes_istorias_gsevee.pdf

  • Νίκος Ποταμιάνος