Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Greek labor movement and national preference demands, 1890-1922

Nikos Potamianos, «Greek labor movement and national preference demands, 1890-1922», in Leda Papastefanaki and M. Erdem Kabadayi (eds), Working in Greece and Turkey: a comparative labour history from empires to nation states, 1840 - 1940, Berghahn, Oxford and New York 2020,286-307

  • Νίκος Ποταμιάνος