Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Populism in Greece? Right, Left and Laclau’s “Jacobinism” in the years of the Goudi coup 1908–1910

Nikos Potamianos, “Populism in Greece? Right, Left and Laclau’s “Jacobinism” in the years of the Goudi coup 1908–1910”, The Journal for the study of radicalism 14/2 (2020)

  • Νίκος Ποταμιάνος