Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κέρδος, ηθική και συλλογική δράση: H περίπτωση της μαύρης αγοράς στη κατεχόμενη Αθήνα (1941-1944)

Κωνσταντίνος Λαμπράκης, «Κέρδος, ηθική και συλλογική δράση: H περίπτωση της μαύρης αγοράς στη κατεχόμενη Αθήνα (1941-1944)», στο Νίκος Ποταμιάνος (επιμ.), Εκδοχές της ηθικής οικονομίας: Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, Ρέθυμνο 2021, 253-274

  • Κωνσταντίνος Λαμπράκης