Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Le séminaire d’ Hélène, noyau pédagogique et communauté de recherche

Socrates Petmezas, “Le séminaire d’ Hélène, noyau pédagogique et communauté de recherche”, Études Balkaniques-Cahiers Pierre Belon, numéro spécial Hors-série :«Hélène Antoniadis- Bibicou. 1923-2017. Une historienne entre la Grèce et la France», Paris 2021, 115-128

  • Σωκράτης Πετμεζάς