Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι επιπτώσεις της Κρίσης του 1929 στην ελληνική αγροτική παραγωγή

Σωκράτης Πετμεζάς, «Οι επιπτώσεις της Κρίσης του 1929 στην ελληνική αγροτική παραγωγή», στο Σωτήρης Ριζάς & Ανδρέας Κακριδής (επιμ.), Η Κρίση του ’29 και η Ελλάδα. Οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις, Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 2021, 19-45

  • Σωκράτης Πετμεζάς