Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Do shopkeepers have their own moral economy? Profiteering, unfair competition and the black market in Greece, 1916-1945

Nikos Potamianos, “Do shopkeepers have their own moral economy? Profiteering, unfair competition and the black market in Greece, 1916-1945”, Social History 47/1 (2022), 1-25

  • Νίκος Ποταμιάνος