Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Review article: recent books on ancient slavery II

Kostas Vlassopoulos, ‘Review article: recent books on ancient slavery II’, Ariadne, 25 (2018-9), 201-33.

  • Kώστας Βλασόπουλος