Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Amorium Kazıları 2017

Nikos Tsivikis, Z. Demirel-Gökalp, A.C. Erel, and H. Yılmazyaşar, ‘Amorium Kazıları 2017’, 40. Kazı Sonuçları ve Toplantısı, v. 3, Ankara (2019), 713-725.

  • Νίκος Τσιβίκης