Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Melina Tamiolaki, ‘Becoming a leader in the household. The wife of Ischomachus as a model leader in Xenophon’s Oeconomicus’, SAGE Business Cases Originals (2019).

  • Μελίνα Ταμιωλάκη
http://dx.doi.org/10.4135/9781526487247