Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Building ontology-based dictionaries for Greek material culture terms

Maria Papadopoulou & C. Roche, ‘Building ontology-based dictionaries for Greek material culture terms’, First International Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage. Rome, Italy, June 3, 2019.

  • Μαρία Παπαδοπούλου