Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Melina Tamiolaki, ‘Leaders managing envy: the episode between Cyrus and Cyaxares in Xenophon’s Cyropaedia (5.5.1-44)’, SAGE Business Cases Originals (2020).

  • Μελίνα Ταμιωλάκη
http://dx.doi.org/10.4135/9781529718447