Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Melina Tamiolaki, ‘Liar school’, C. Baron (ed.), Herodotus Encyclopaedia, Wiley Blackwell (2021), 804-806.

  • Μελίνα Ταμιωλάκη
https://doi.org/10.1002/9781118689585.ch12