Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Intercultural relations and the barbarian repertoire in Greek culture

Kostas Vlassopoulos, ‘Intercultural relations and the barbarian repertoire in Greek culture’, E. Papadodima (ed.), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, Berlin: Walter De Gruyter (2022), 7-28.

  • Kώστας Βλασόπουλος