Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τα Ίχνη Οδηγούν στην Κρήτη

Κατερίνα Κόμη, «“Τα Ίχνη Οδηγούν στην Κρήτη”. Όταν το Hollywood ταξίδεψε στην Ελούντα», Πεπραγμένα 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 21-25 Σεπτεμβρίου 2016) [https://12iccs.proceedings.gr], 2019.

  • Κατερίνα Κόμη