Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τέσσερις μικρές ιστορίες μουσουλμάνων στο πλαίσιο του κρητικού 1821 [Four Minor Stories of Muslims in the Framework of the Cretan 1821]

Spyropoulos Yannis, “Τέσσερις μικρές ιστορίες μουσουλμάνων στο πλαίσιο του κρητικού 1821”, in Κρήτη 1821-1830: Αναγνώσεις μιας ατελέσφορης Επανάστασης, Athens: Bartzoulianos, 2021, 265-282. 

  • Γιάννης Σπυρόπουλος