Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τυπολογία πλοίων της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 1700-1821 [Ship types of the Greek-owned merchant marine, 1700-1821]
ISBN: 978-960-04-4318-9

Apostolos Delis, "Τυπολογία πλοίων της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 1700-1821", in G. Harlaftis. and K. Papakonstantinou (eds), Η Ναυτιλία των Ελλήνων, 1700-1821. Ο αιώνας της ακμής πριν από την Επανάσταση, Kedros Publishers: (Athens, 2013), 469-540.

  • Απόστολος Δελής