Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συμφωνητικό ναυπήγησης ενός «βρικίου» στη Σύρο το 1838 [A shipbuilding agreement of a brig in Syros in 1838]
ISBN: 978-960-6829-55-0

Apostolos Delis, “Συμφωνητικό ναυπήγησης ενός «βρικίου» στη Σύρο το 1838», in Kostas Damianidis (eds), Ναυς. Πλοία και ναυπηγική στον ελληνικό κόσμο, Polaris Editions: (Athens, 2014), 300-15.

  • Απόστολος Δελής