Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Unseen Rebels: The ‘Mob’ of Istanbul as a Constituent of Ottoman Revolt, Seventeenth to Early Nineteenth Centuries

M. Sariyannis, “Unseen Rebels: The ‘Mob’ of Istanbul as a Constituent of Ottoman Revolt, Seventeenth to Early Nineteenth Centuries”, Turkish Historical Review 10 (2019), 155-188.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης