Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: The Proper Order of Things: Language, Power, and Law in Ottoman Administrative Discourses

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Heather L. Ferguson, The Proper Order of Things: Language, Power, and Law in Ottoman Administrative Discourses, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2018. International Journal of Middle East Studies 51 (2019), 498-499.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης