Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Kınalızade Ali Çelebi

M. Sariyannis, “Kınalızade Ali Çelebi”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2018).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης