Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Ottoman Puritanism and its Discontents: Aḥmad al-Rūmī al-Āqḥiṣārī and the Qāḍīzādelis

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Mustapha Sheikh, Ottoman Puritanism and its Discontents: Aḥmad al-Rūmī al-Āqḥiṣārī and the Qāḍīzādelis, Oxford: Oxford University Press 2016, Bulletin of SOAS 80/3 (2017), 592-594.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης