Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Panagiotes Nikousios, 'Dialogue of Panagiotes Nikousios with Vani Efendi, wise doctor of the Hagarenes'

Μ. Σαρηγιάννης (μαζί με Γιώργο Κουτζακιώτη) “Panagiotes Nikousios, 'Dialogue of Panagiotes Nikousios with Vani Efendi, wise doctor of the Hagarenes'”, στο David Thomas and John Chesworth (eds), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, vol. 10: “Ottoman and Safavid Empires (1600-1700)" (Leiden: Brill 2017), 421-430.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης