Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο ναχιγές Αγίου Βασιλείου μετά την οθωμανική κατάκτηση [The nahiye of Aghios Vasileios after the Ottoman conquest]

Μ. Σαρηγιάννης, «Ο ναχιγές Αγίου Βασιλείου μετά την οθωμανική κατάκτηση», Κωστής Ηλ. Παπαδάκης – Θεόδωρος Στ. Πελαντάκης (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η επαρχία Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον - Αρχαιολογία - Ιστορία - Κοινωνία (Σπήλι - Πλακιάς 19-23 Οκτωβρίου 2008)», τ. Γ1: Τουρκοκρατία - Νεότεροι Χρόνοι (Ρέθυμνο 2014), 11-48.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης