Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συζητώντας (για) το μελόδραμα: Γουλιέλμος ο αχθοφόρος και το νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα

«Συζητώντας (για) το μελόδραμα: Γουλιέλμος ο αχθοφόρος και το νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα», στο αφιέρωμα «Δημήτρης Σπάθης. Ένας μαρξιστής ιστορικός του θεάτρου», Τα Ιστορικά, τχ. 65 (Απρίλιος 2017), σελ. 81-93.