Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανικές αφηγήσεις για την Ελληνική Επανάσταση. Από τον Γιουσούφ Μπέη στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά [Ottoman narratives on the Greek War of Independence. From Yusuf Bey to Ahmed Cevdet Pasha]

Μ. Σαρηγιάννης (μαζί με Σ. Λαΐου): Οθωμανικές αφηγήσεις για την Ελληνική Επανάσταση. Από τον Γιουσούφ Μπέη στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά [Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821, 02], Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΙΕ 2019.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης