Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Satellite Remote Sensing and monitoring of physical environment. Potential and perspectives in the field of public administration and justice
ISBN: 978-960-648-197-0

Δημήτρης Αλεξακης (2020). Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Δυνατότητες και προοπτικές στους τομείς της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης, Κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνεται στον συλλογικό τόμο: Περιβαλλοντικές προκλήσεις στον 21ο αιώνα Edited by: Γεώργιος Μπάλιας και Ευπραξία Αίθρα Μαριά, Εκδόσεις Σάκκουλα

H εργασία φιλοδοξεί αρχικά να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε δεύτερο επίπεδο θα αναδείξει το πώς τα χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων μπορούν να συνδράμουν στο πεδίο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου (environmental law) και πως μπορεί να ωφεληθεί τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και η ευρύτερη κοινωνία από την εδραίωση της συνέργειας αυτής.

  • Δημήτριος Αλεξάκης