Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Maritime Business: A Paradigm of Global Business

Maritime Business: A Paradigm of Global Business

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.184