Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι «βυζαντινές αναμνήσεις» στο έργο του Γκρέκο

Οι «βυζαντινές αναμνήσεις» στο έργο του Γκρέκο

Nicos Hadjinicolaou, "Οι «βυζαντινές αναμνήσεις» στο έργο του Γκρέκο", in Ariadni, 7, 1994, pp. 109-149.