Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανοί κουρσάροι στη Λευκάδα: με αφορμή ένα χωρίο του Εβλιγιά Τσελεμπή

Οθωμανοί κουρσάροι στη Λευκάδα: με αφορμή ένα χωρίο του Εβλιγιά Τσελεμπή