Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Con la solita curiosità di questi tali”. Artisti e copisti nei servizi segreti spagnoli tra Roma e Madrid