Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με «παλαιό» πολιτισμό (150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών)

Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με «παλαιό» πολιτισμό (150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών)