Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η εγκατάσταση των ευρωπαίων μεταναστών στην πόλη του Μπουένος Άιρες (1880-1920)