Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ημέρες εξέγερσης στην Ερμούπολη της Σύρου (1862)