Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νέα τεκμήρια για τα τυπογραφεία και τους τυπογράφους της Ερμούπολης